Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Değerli TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. Üyesi,


TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş., müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. bünyesinde kullanılmaktadır.

TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş., üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş., e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş. arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş.’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

TRİKO MISIRLI SAN. TİC. A.Ş., yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verilerin Korunması

Değerli Müşterilerimiz,
Kişisel verilerinizin korunması konusundaki hassasiyetinizi paylaşıyoruz ve bu kapsamda verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun” olarak anılacaktır) öngörülen usul ve esaslar ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak saklıyoruz.


Veri sorumlusu sıfatı ile Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ziyaret alışkanlıklarınızı ürün/süre bazında değerlendirerek bir sonraki ziyaretinizde sizlere ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek amacıyla cinsiyet, yaş verilerinizi ve sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için gerektiğinizde IP adreslerinizi veri tabanımızda saklıyoruz ve sadece bu amaçla sınırlı olmak üzere verilerinizi değerlendiriyoruz. Tüm kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından elde edilmesi önlenmektedir. Gizlilik politikamız hakkında bilgiye web sitemizdeki Gizlilik Politikası ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi, üyelik sözleşmeniz devam ettiği müddetçe veya üye değilseniz yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kanunen saklamakla yükümlü olduğumuz süre boyunca muhafaza edeceğiz. Bu sayede mevzuatın ve sözleşme ilişkisinin gerekliliklerini yerine getirmenin yanında sizlere kampanya ve avantajlardan haberdar olma fırsatı sunmayı hedefliyoruz.

Verilerinizi en doğru ve güncel şekilde saklayabilmemiz açısından verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bizlere onlinedestek@trikomisirli.com.tr adresinden ulaşarak değişiklikler hakkında bilgi vermeniz gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.
 

Kişisel Verilerinizi Kime ve Hangi Şartlarla Aktarabiliriz?
Triko Mısırlı, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK' da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Triko Mısırlı adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, avukatlar, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Ne Zaman İşleyebiliriz?
Verilerinizi kullanıcı sözleşmesi aracılığı ile topluyoruz ve sadece açık rızanızın bulunması veya Kanunda yer alan hukuki sebeplerden birinin varlığı halinde işleyebiliyoruz.

Müşterilerin Kanun Uyarınca Hakları Nelerdir?
Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Triko Mısırlı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak:
a) Triko Mısırlı’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
c) Triko Mısırlı'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Başvuru Nasıl Yapılır?
(1) İlgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula Şikayet Nasıl Yapılır?
(1) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikayette bulunabilir.
(2) Öncelikle yukarıda açıklanan çerçevede veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.


Veri Sorumlusu: TRİKO MISIRLI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.